Видове собственост на земята в Столична община

Проучването на Софияплан цели да анализира и визуализира процентното съотношение на различните видове собственост върху земята в границите на Столична община. Изследвана е както преобладаващата собственост във всички 24 административни района на столицата, така и видовете собственост: частна, общинска публична, общинска частна, държавна публична, държавна частна и т.н.

Анализът дава основа за бъдещи сравнения на промените във вида, размера и териториалното разпределение на собствеността в общината. Изводите от него ще помогнат за по-добра приоритизация на управлението на града и повишаване качеството на живот във всички квартали и населени места на територията на общината.

Целта на изследването е да подпомогне стратегическото развитие на Столична община в посока хармонизация и наситеност с достатъчно публични функции и социална инфраструктура.

Подобен начин на визуализация на данните дава възможност за динамично окрупняване или детайлизиране на информацията. Целта на екипа е да създаде подход, позволяващ автоматизирано обработване и визуализиране на голям набор от статистически данни.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub