Паркинг зони за велосипеди и електрически тротинетки

Проучването на Софияплан цели да предложи създаването на мрежа от паркинг зони за двуколесни превозни средства (велосипеди, електрически тротинетки, мотопеди) в центъра на София, която да стане част от ефективна система за развитието на микромобилността в града. Изследването е провокирано от нарастващия автомобилен трафик в столицата през последните години, който води до бързо амортизиране на изградената инфраструктура, намаляване нивото на обслужване на уличната мрежа, изменения на микроклимата и влошаване на качеството на живот. Реализацията на мрежата ще промени цялостната структура на транспортната мрежа и ще стимулира алтернативните начини на придвижване в града. Промяната на транспортните навици на жителите на София би имала ползотворен ефект върху много аспекти на живота в града: качеството на въздуха, състоянието на градските пространства и зелените площи, социалните контакти, нивото на шум.

В резултат на проучването са обособени 170 паркинг зони за двуколесни превозни средства в центъра на София. Те са разположени така, че да бъдат в близост до значими обществени обекти, паркове и градини, жп и автогари, основни търговски зони, учебни заведения и натоварени спирки на градския транспорт. Водещ критерий при избора на местоположението на всяка паркинг зона е пешеходната достъпност. Целта е мрежата от паркинг зони да бъде достатъчно гъста, за да отговаря на изискванията на потенциалните частни оператори на услугата за споделени велосипеди и електрически тротинетки, както и да обезпечава нуждите на гражданите от краткотрайни велосипедни паркинги.

Проучването се базира на резултатите от предходно изследване на възможностите за въвеждане на система за споделени публични велосипеди, разработено от Софияплан през 2018 година. В рамките му социологическата агенция “Глобал Метрикс” проучва нагласите на населението относно интелигетните и споделени системи за придвижване в града. Проведени са анкети в две пилотни територии с голяма гъстота на населението и обслужващите обекти - ж.к. „Люлин“ и централната градска част. Разгледани са въпроси като: транспортната свързаност в двата района; използвани начините на придвижване; оценка на градския транспорт; използване на велосипед като средство за придвижване; мотиви за неизползване на велосипед; интерес към система за споделени велосипеди и др. Анкетата показва, че системата за споделени велосипеди среща висока степен на подкрепа и интерес сред жителите и работещите в двете зони в обхвата на изследването. Все пак е налице и скептицизъм, който е свързан със средата – липсата на велоалеи, липсата на подходяща инфраструктура и проблеми с безопасността. Независимо от резервите за лично ползване и слабата готовност за промяна на индивидуалното поведение, като цяло идеята за въвеждане на подобна система е широко подкрепена и би могла да се развие съпътствана от благоприятни обществени нагласи, които обаче ще бъдат съпроводени от критики и очаквания за надграждане на необходимата инфраструктура.

В процеса на определяне на паркинг зоните е работено съвместно с Центъра за градска мобилност и операторите на тротинетки в София. Столична община е сключила мемомрандум за разбирателство с частните фирми, които приемат да предоставят на общината данни за потреблението на техните услуги с цел анализ на транспортните навици в града. Софияплан ще е водеща страна в направата на тези анализи и обвързването им с друга налична информация за мобилността в града.


Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub