Транспортен модел на София

Осигуряването на ефективно и бързо ежедневно придвижване e приоритет на съвременните градове. За постигането му е необходимо да бъдат предвидени и анализирани навиците и предпочитанията на жителите. По този начин могат да бъдат предложени най-ефективните транспортни услуги и системи за управление на инфраструктурата и обществения транспорт. За тази цел в много европейски столици се изграждат и поддържат компютърни транспортни модели, които представляват мощен инструмент за оптимизиране и устойчиво планиране на транспортната инфраструктура.

Това е целта на транспортния модел на София, който се подготвя от Софияплан в сътрудничество с Направление “Транспорт и градска мобилност” и Направление “Архитектура и градоустройство” към СО. Той представлява компютърен модел, който се използва за прогнозиране на ежедневните пътувания и избор на начин на придвижване на хората. Системата помага на експертите да разберат по-добре начинът на използване и натоварването на уличната мрежа и обществения транспорт.

Моделът се създава на базата на информация за транспортното поведение на жителите и посетителите на града. Тя съдържа голямо количество обобщени данни за ежедневните придвижвания на гражданите - къде живеят, къде работят, къде пазаруват и други. Тази информация позволява да се симулира къде и как пътуват хората. Основни източници на данни са:

  • преброяванията на трафика
  • данни от сензори и камери
  • данни за пътниците в обществения транспорт
  • статистическа информация от преброявания на населението (местожителство, месторабота, училища и др.)
  • данни от мобилни устройства

Транспортният модел на София ще послужи за основа при оценяването на ефективността на съществуващата транспортна инфраструктура и устойчиво планиране на бъдещото й развитие.

Столична община

ОП „Софияплан“
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub