Обновихме и актуализирахме онлайн картата на съществуващите велосипедни трасета

Заедно с нея сме категоризирали съществуващите трасета по вид от чл. 39 от Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

Процентно съотношение на изградените велоалеи по вид

Pie Chart Example
Велосипедна алея
Велосипедна лента
Споделено с пешеходно движение

На база актуализираната карта на съществуващите трасета сме направили сравнителен анализ на плановите документи, засягащи велосипедния транспорт в София - Програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична общинa за периода 2012-2015, Програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община за периода 2016-2019 година и План за устойчива градска мобилност.


И трите програми са в резултат от съвместното сътрудничество между общински предприятия, дирекции на общината и НПО сектора и има за цел развитието и създаването на цялостна, относително непрекъсната веломрежа в градска среда, като съществуващата велосипедна мрежа се допълни, разшири и развие.

2012-2015

Програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община. Решение № 658 по точка 26, обявено на 28.12.2012
Приложение № І

2016-2019

Програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община за периода 2016-2019 година.
Решение № 5 от 26.01.2017 година
Приложение № 1

2012-2015Общ брой% изграденост
План за изграждане251.9 км 36 %
Изградени велоалеи77.1 км
2016-2019Общ брой% изграденост
План за изграждане154.2 км 13%
Изградени велоалеи19.7 км
ПУГМОбщ брой% изграденост
План за изграждане184.7 км 9.5%
Изградени велоалеи19.4 км

Поради съществуващи обективни причини някои от заложените трасета не са реализирани, съобразно инвестиционната политика на Столична община (изграждане на трети лъч на метрото и др.). В същото време, допълнително са изградени велосипедни трасета при реализацията на улици и булеварди от инвестиционната програма на Столична община.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub