Велоалея в Студентски град

Проучването изследва възможни варианти за изграждане на велотрасе, което да свързва ж.к. “Студентски град” с метростанцията “Г.М. Димитров”, кръстовището на “ул. 8-ми декември”, ул. “Акад. Ст. Младенов” и комплекса на НСА, за да подобри цялостната свързаност на квартала с транспортната мрежа на града.

Проектът е насочен към подобряването на велосипедната мрежа в София и отговаря на необходимостта от осигуряване на гъвкави и устойчиви методи за придвижване в Столична община. В процеса на работа са изготвени анализи на уличната мрежа и на точките на интерес в Студентски град. Направено е подробно изследване на велосипедната достъпност до избраното трасе чрез алейната мрежа на града. Целта на велотрасето е както да обслужва Студентски град и Малинова долина, така и да довежда до учебните заведения, привличащи най-голям ежедневен поток от хора в района.

Предвидено е допълващо трасе по протежение на велоалеята, което представлява реконструкция на участъка по бул. “Акад. Стефан Младенов”, както и доизграждане на мрежата по бул. “8-ми декември” и бул. “Акад. Борис Стефанов”. За осигуряването на велосипедната връзка с града, допълнително са разгледани възможностите за свързване на веломрежата на Студентски град с тази на новоизграждащия се квартал “Малинова долина”, като са предложени места за разполагане на обществени велопаркинги.

Реализацията на двете велотрасета предполага допълнително облагородяване на средата - озеленяване, подобряване на условията за пешеходци и добро осветление. При проектирането на велосипедните паркинги е важно да се търси взаимодействие със заинтересованите страни, особено висшите учебни заведения.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub