Зеленият ринг на София 

В повечето големи градове съществуват пространства, които са загубили своето първоначално предназначение, не се използват пълноценно и са неприветливи за гражданите. През последните години има множество примери за успешна регенерация на подобни зони, които променят градската среда и повишават качеството на живот. Сред добрите модели са The Promenade Plantée в Париж, Hatachana в Тел Авив, Nordbahntrasse във Вупертал, The Atlanta Beltline в Атланта, Scali Milano в Милано, The Bloomingdale Trail в Чикаго, High Line Park в Ню Йорк и много други. В София също има над 20 км неизползвана жп инфраструктура, включително прилежащи пространства, сгради и бивши гари. Старите железопътни линии, които е трудно, нерентабилно или дори невъзможно отново да бъдат включени в транспортната мрежа на града, имат потенциал да се превърнат в зелено мултифункционално пространство, което приобщава околните квартали и е притегателен център за жителите и гостите на София.   

Зелена линия София е инициатива за адаптирането на изоставени пространства и неизползвани жп линии в нова инфраструктура, която да свърже градската среда. Целта е да се създаде линеен парк по протежението на старите жп трасета, съществуващите и бъдещи вело- и паркови алеи около центъра на София. Така ще се оформи 32 км. зелен ринг, който обвързва централните и периферните квартали, големите паркове и градини, както и множество обекти на културата и спорта. Той ще се използва за алтернативен вид транспорт, разходка, отдих и туризъм, както и като платформа за културни, спортни и образователни мероприятия. “Зеленият ринг” ще предоставя безпрепятствен вело и пешеходен достъп между кварталите чрез наземно и над/подземно преминаване на улици и булеварди. Новото мултифункционално и комуникативно пространство ще стимулира активното придвижване в града и ще създаде благоприятна среда за бъдещи инвестиции в момента неатрактивните зони в обхвата на трасето.   

Инициативата за създаването на "Зеления ринг" е на архитектите Светослав Александров и Християна Василева. Те работят в сътрудничество с екипа на Софияплан, който подпомага развитието на концепцията. Общинското предприятие координира и консултира процеса, като извършва разнообразни и подробни градоустройствени проучвания на възможностите за реализация.  

Източник: Зелена линия София

Процесът на работа включва цялостен анализ на трасето на бъдещия линеен парк по отношение на собствеността, застрояването, демографията, пешеходната достъпност, връзките с велотрасета, дървесните масиви и други. Информацията от изследването е обобщена в онлайн карта, която да послужи на Столична община при реализацията на концепцията. Картата ще се допълва и надгражда с информация и в следващите етапи на проучванията.

Детайлно са изследвани отделните отсечки, оформящи трасето на “Зеления ринг”. Екипът анализира разпределението на населението, живеещо в близост до отделните зони, устройствената обезпеченост на територията, собствеността на земята, наличието на дървета, икономическите активности и много други.

Следващият етап е изработването на подробна концепция за развитието на линейния парк. Тя трябва да включва план-програма, която да предлага етапност в изграждането на отделните отсечки от зелената магистрала. Концепцията ще бъде създадена по задание, разработено от екипа на Софияплан.

Източник: Зелена линия София

Успоредно с работата по цялостното трасе се работи и по конкретни отсечки. През лятото на 2021 г. беше завършена концепция за частта от ринга в район Слатина.     

Столична община планира реализацията да започне с изгpaждaнeтo нa вeлoaлeя oт BTУ „Toдop Kaблeшĸoв“ дo гapa „Πиoнep“, за която вече е приет Подробен устройствен план. Отсечката е част от велотрасе с по-голям обхват, проучено и разработено като подробна устройствена схема от екипа на Софияплан още през 2016 г. във връзка с цялостната концепция за развитие на веломрежата в Общия устройствен план на Столична община.  

Ведно с осъществяването на Зеленият ринг Софияплан работи и за реализацията на ринговия трамвай, който да създаде една от най-важните концентрични транспортни връзки в града.

Визуализации: "Зелена линия София"

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub