Зеленият ринг на София 

В повечето големи градове съществуват пространства, които са загубили своето първоначално предназначение, не се използват пълноценно и са неприветливи за гражданите. През последните години има множество примери за успешна регенерация на подобни зони, които променят градската среда и повишават качеството на живот. Сред добрите модели са The Promenade Plantée в Париж, Hatachana в Тел Авив, Nordbahntrasse във Вупертал, The Atlanta Beltline в Атланта, Scali Milano в Милано, The Bloomingdale Trail в Чикаго, High Line Park в Ню Йорк и много други. В София също има над 20 км неизползвана жп инфраструктура, включително прилежащи пространства, сгради и бивши гари. Старите железопътни линии, които е трудно, нерентабилно или дори невъзможно отново да бъдат включени в транспортната мрежа на града, имат потенциал да се превърнат в зелено мултифункционално пространство, което приобщава околните квартали и е притегателен център за жителите и гостите на София.   

“Зелена линия София е инициатива за адаптирането на изоставени пространства и неизползвани жп линии в нова инфраструктура, която да свърже градската среда. Целта е да се създаде линеен парк по протежението на старите жп трасета, съществуващите и бъдещи вело- и паркови алеи около центъра на София. Така ще се оформи 32 км. зелена магистрала, която обвързва централните и периферните квартали, големите паркове и градини, както и множество обекти на културата и спорта. Тя ще се използва за алтернативен вид транспорт, разходка, отдих и туризъм, както и като платформа за културни, спортни и образователни мероприятия. “Зеленият ринг” ще предоставя безпрепятствен вело и пешеходен достъп между кварталите чрез наземно и над/подземно преминаване на улици и булеварди. Новото мултифункционално и комуникативно пространство ще стимулира активното придвижване в града и ще създаде благоприятна среда за бъдещи инвестиции в момента неатрактивните зони в обхвата на трасето.   

Източник: Зелена линия София

Инициативата за създаването на "Зеления ринг" е на архитектите Светослав Александров и Християна Василева. Те работят в сътрудничество с екипа на Софияплан, който подпомага развитието на концепцията. Общинското предприятие координира и консултира процеса, като извършва разнообразни и подробни градоустройствени проучвания на възможностите за реализация.  

Първата фаза от процеса на работа включва цялостен анализ на трасето на бъдещия линеен парк по отношение на собствеността, застрояването, демографията, пешеходната достъпност, връзките с велотрасета, дървесните масиви и други. Информацията от изследването ще бъде обобщена в онлайн карта, която да послужи на Столична община при реализацията на концепцията. Картата ще се допълва и надгражда с информация и в следващите етапи на проучванията.  

По време на втората фаза ще се навлезе в детайлно изследване на отделните отсечкиоформящи трасето на Зеления рингЕкипът ще анализира нуждите на населението, живеещо в близост до отделните зони, устройствената им обезпеченост, техническите трудности при изпълнението на концепцията и други.  

Източник: Зелена линия София

Следващият етап е изработването на подробна концепция за развитието на линейния парк. Тя трябва да включва план-програма, която да предлага етапност в изграждането на отделните отсечки от зелената магистрала. Концепцията ще бъде създадена по задание, разработено от екипа на Софияплан.     

Столична община планира реализацията да започне с изгpaждaнeтo нa вeлoaлeя oт BTУ „Toдop Kaблeшĸoв“ дo гapa „Πиoнep“, за която вече е приет Подробен устройствен план. Отсечката е част от велотрасе с по-голям обхват, проучено и разработено като подробна устройствена схема от екипа на Софияплан още през 2016 г. във връзка с цялостната концепция за развитие на веломрежата в Общия устройствен план на Столична община.  

Успоредно с осъществяването на Зеленият ринг Софияплан работи и за реализацията на ринговия трамвай, който да създаде една от най-важните концентрични транспортни връзки в града.

Визуализации: "Зелена линия София"

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub