Картотекиране на зелените площи

Проектът има за цел да създаде картотека на всички зелени площи (с прилежащите им растителност и градинско-паркови елементи) на територията на Столична община.

Към днешна дата разработката е на етап картиране на зелените площи. Отразени на карта са границите на обектите на зелената система, стопанисвани от районите: „Младост“, „Слатина“, както и тези, стопанисвани от Дирекция „Зелена система“. Картирането в обхвата на район „Витоша“ е в работен процес.

В рамките на проекта се предвижда създаването на информационна система, която да обслужва бъдещата картотека и да бъде активен инструмент при планирането, проектирането, изграждането и поддръжката на зелените площи в Столична община.

Проектът се изпълнява съвместно от Софияплан, районните администрации и Дирекция „Зелена система“ - СО.


Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub