Стартира дейността на работната група за създаване на Програма за София

Екипът на „Софпроект“ работи по подготовката на документа от края на май

03.09.2020, гр. София - На 17 август се проведе първото заседание на работната група, която е ангажирана с подготовката на Програма на София – новия план за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021-2027 година. Стратегическият документ определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано развитие на общината. Това става на базата на подробен анализ на актуалните проблеми и потенциали на общината и връзките й с околните селища. Целта на Програма за София е да бъдат избрани най-аргументираните и необходими на града проекти, които имат ясно обоснован бюджет, срок на изпълнение и източници на финансиране чрез фондовете на Европейския съюз и други публични и частни инициативи.

Повече подробности за Програма за София може да откриете ТУК

Участниците в заседанието обсъдиха прогреса по подготовката на документа, програма-график за неговото изработване, както и необходимостта от обвързването му с другите документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.

Протокол от заседанието на работната група можете да видите ТУК

Очаква се Програма за София да бъде завършена през февруари 2021 г. и в последствие да бъде обсъдена и приета от Столичния общински съвет.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub