Програма за София ще определи ключовите проекти за развитието на града 

Проектите ще се реализират в следващия програмен период на ЕС след 2021 

12.10.2020, гр. София -  Общинското предприятие “Софияплан” разработва Програма за София - новият план за интегрирано развитие на Столична община, който ще насочва програмно финансиране от Европейския съюз за периода 2021-2027. На базата на вече приетата дългосрочна стратегия Визия за София, стратегическият документ ще определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано развитие на града. Това става с помощта на подробен анализ на актуалните проблеми и потенциали на общината и връзките й с околните селища.

Целта на Програма за София е да бъдат избрани най-аргументираните и необходими на града проекти, които са реалистични за изпълнение и имат ясно обоснован бюджет, срок на изпълнение и източници на финансиране. В рамките на Програмата ще бъдат определени зоните в града, които имат най-голяма нужда от намеса и списък с конкретни ключови проекти, които ще се реализират в тези зони.

Подготовката на Програма за София бе възложена на мултидисциплинарния екип на Софияплан в края на април 2020 г. от главния архитект на Столична община. Работата по съставянето на документа започна през месец май, като в момента приключва първия етап на проекта - разработването на анализи на различните аспекти на градското развитие в София. В следващите фази предстои да бъдат определени зоните с най-големи нужди от намеси, както и проектите, които ще се реализират в тях. Това ще стане след поредица от срещи с обитателите, бизнеса и администрацията в тези зони. 

Програма за София стъпва на дългосрочната стратегия за развитието на столицата и крайградските територии до 2050 г. – Визия за София. Документът ще развие в детайл и ще конкретизира стъпките и мерките, заложени за първите 7 години на Визията. Целите и приоритетите в Програмата ще бъдат обвързани и с предстоящото изменение на Общия устройствен план (Планът на София), което също се подготвя от екипа на Софияплан. Програма за София ще бъде финализирана след широко обществено обсъждане и поредица от консултации с експерти, браншови организации и представители на администрацията”, обясни Любо Георгиев, директор на ОП  Софияплан.  

Комуникационната кампания за популяризиране на Програма за София стартира със  специално видео, което цели да мотивира столичани да следят и да участват в стратегическите проекти за развитие на общината. Видеото можете да видите и споделите от ТУК

Повече за структурата и конкретните стъпки в процеса по създаване на Програма за София вижте ТУК.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub