„София играе” — предложение за стратегия за местата за игра в Столична община

25.10.2021, гр. София – Стратегията предлага нова визия за ролята на местата за игра в общината и начините за тяхното създаване, адаптация и поддръжка.

Софияплан финализира стратегията „София играе”, която цели да зададе нова визия за местата за игра в Столична община и начините за тяхното създаване, адаптация и поддръжка. Стратегията е възложена на Софияплан от главния архитект Здравко Здравков по инициатива на Направление „Зелена система, екология и земеползване” и е разработена от мултидисциплинарен екип в диалог с районните администрации, образователни институции, външни експерти, сертифициращи и неправителствени организации. Активна роля в създаването ѝ има сдружение „Безопасни детски площадки". Документът е публикуван в сайта на Софияплан и предложен от екипа на Софияплан за разглеждане от Столичен общински съвет.

Визията на стратегията „София играе” е фокусирана в създаване на привлекателни места за всестранно развитие на децата и младите хора, включвайки в този процес изграждането на устойчиви местни общности, базирани на разбирателство, взаимопомощ и подкрепа. На база детайлни анализи и заключения, „София играе” предлага стратегически цели и мерки в четири приоритетни области: Възпитание, учене, творчество и толерантност; Социално сближаване и изграждане на устойчиви местни общности; Балансирано и ефективно устройство на местата за игра и Осигуряване на устойчиви източници за финансиране.

Стратегията съдържа анализи на пространственото разпределение на местата за игра, отговорностите, физическото състояние на обектите и собствеността на терените. Разгледани са демографското покритие, взаимодействието с околната среда, както и пешеходната достъпност до тях. Екипът на Софияплан създава и онлайн карта на местата за игра, която включва информация за общото състояние на обектите, годината на изграждане или реконструкция, възрастовата група, за която са подходящи съоръженията, както и стопанина на мястото. 

„Данните, събрани за подготовката на стратегията показват, че на територията на Столична община към юни 2021 има 1779 места за игра, при население 1 308 412, което е в пъти повече от Копенхаген или Виена.” разказва Любо Георгиев, директор на Софияплан. „Този брой е както богатство за общината, така и значителна финансова отговорност. Сегашното състояние на голяма част от площадките не е задоволително, но и ресурсите за поддръжка и обновяване са недостатъчни. Местата за игра и грижата за тях следва да се преосмислят, така че да отговарят на нуждите на малки и големи; да позволяват качествено изпълнение и поддръжка; да имат териториално разпределение, отговарящо на демографията; и да активират включване и припознаване на тези места от жителите на Столична община.”

Предварителната оценка на въздействието на стратегията „София играе” включва и икономически анализ, който разглежда разпределението на необходимите ресурси за срока на действие на стратегията (до 2030 г.) както и разпределението на средства по съответните приоритетни области на въздействие.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub