Инициативата “Ново архитектурно наследство” идентифицира ценни обекти, строени в София след Втората световна война

11.11.2021, гр. СофияИзследването на УАСГ е извършено по възлагане от Софияплан и обхваща над 100 обекта на територията на Столична община

Изследване на общинското предприятие Софияплан и Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) идентифицира ценни образци на българската следвоенна архитектура на територията на Столична община, които могат да бъдат предложени за културно наследство. Изследването е възложено от Софияплан на екип от УАСГ на базата на заложената в редица стратегически документи на Столична община нужда от целево изследване на този слой и определяне на значими образци от него, които да бъдат защитени със статут на културна ценност. То е част от дългосрочната едноименна инициатива “Ново архитектурно наследство” за идентифициране, защита и популяризиране на значими образци в българската архитектура, създадени след Втората световна война. 

В резултат на проучването е изготвен йерархизиран дълъг списък с над 100 обекта, сред които има сгради, комплекси, градски структури и пространства, паркове, архитектурно-скулптурни ансамбли и други. Изготвена е селекция на потенциалните обекти с най-отчетливи качества на културно наследство, които в същото време са и в най-голям риск от загуба на ценността. Това са първите 22 обекта от списъка - 15 единични и 7 групови. От тях за 15-те единични и за един групов обект са изготвени подробни аргументации за културна значимост по реда на Закона за културно наследство (ЗКН). Предложените режими не изключват възможносите за осъвременяване и развитие на обектите, а предлагат възможни бъдещи намеси, които да позволяват съхранение и използване на ценността му.

Сред идентифицираните обекти са НДК, Комлекс от сгради на Ларгото, Комплекс на държавна резиденция “Бояна”, Хотел “Витоша” - “Ню Отани” /“Кемпински”/ “Маринела”, Театър “София”, Държавна резиденция в Банкя, Зала “Универсиада”, Световен търговски център “Интерпред”, Министерство на външните работи и други.

У нас към момента има много малко архитектурни обекти от по-новата ни история със статут на културна ценност и само един от тях — парк “Камбаните”, се намира на територията на Столична община. Това поставя в риск потенциално ценни образци от близкото ни архитектурно минало в територията на цялата страна.”, обяснява Даяна Николова, архитект с профил Културно наследство в екипа на Софияплан и координатор на проекта. “От друга страна редица проучвания, анализи и стратегии посочват, че София и България трябва активно да работят за съхраняване и популяризиране на архитектурния пласт от втората половина на ХХ век.” 

“В момента инициативата е в етап на публично представяне и обсъждане на резултатите от проекта. Представители на екипа провеждат срещи със собствениците на сградите, администрацията на Столична община, институции, браншови организации и различни заинтересовани страни с цел събиране, анализиране и отразяване на обратната връзка по проекта.”, разказва гл. ас. д-р арх. Емилия Кълева, от изследователския екип и преподавател в Катедра История и теория на архитектурата в УАСГ. 

“Предстои регистрация на сдружението “Ново архитектурно наследство, в което ще работим с институциите в полза на собствениците на сгради от новото архитектурно наследство, за да покажем и утвърдим повече възможности за тяхното бъдещо съхранение, развитие. И че можем да съхраним ценноста на тези сгради, като едновременно ги интегрираме все по-добре в многообразната ни градска среда и обществен живот на София и България.”, добавя гл. ас. д-р арх. Анета Василева, архитектурен критик от WhATA и преподавател в УАСГ.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub