Ново архитектурно наследство

Инициативата за идентифициране на недвижими културни ценности от периода след 1944 година има амбицията да открои ценни образци на българската архитектура, построени в София след Втората световна война. Целта е да бъдат предложени обекти за включване в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности. 

Българската архитектура от този период все още не е ясно разпозната като културна ценност, въпреки ярките си и стойностни представители. В Националния регистър на недвижимите културни ценности са вписани едва няколко обекта, изградени в страната след 1944 година. Само един от тях - парк “Камбаните” се намира на територията на Столична община. Това поставя в риск от разрушение или щети ценни образци от близкото ни архитектурно минало в територията на цялата страна.

През март 2020 г. екипът на Софияплан възлага на Центъра за научни изследвания и проектиране към УАСГ да изготви конкретно предложение за образци на българската следвоенна архитектура на територията на Столична община, притежаващи потенциал за културно наследство. Сред тях ще има  - сгради, ансамбли, комплекси, градски структури, части от квартали, градски пространства, ландшафтни пространства, архитектурно-скулптурни ансамбли и пр.

Последният етап от проучването предвижда да бъде подготвена целева аргументация за 20 от тези обекти, с която те да бъдат предложени за конкретна защита като културни ценности по смисъла на Закона за културното наследство. Това са стъпки към целенасочени действия за установяване на най-ярките примери на българската архитектура от средата на ХХ век до днес и тяхното последващо опазване. Очаква се изследването да завърши в края на 2020 година.

По темата за архитектурното наследство след 1944 г. през последните години са работили различни инициативи и институции - МК, НИНКН и СО (с международния европейски проект ATRIUM - Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век в градското управление), БАН (с поредица научно-изследователски проекти), УАСГ (с научно-изследователски и образователни проекти, лекционен курс и нарастващ брой студентски проекти), САБ (с инициативата “Бяла книга на модернизма”), българска секция на DOCOMOMO International - Международната организация за документиране и опазване на сградите и забележителните места на Модерното движение, ICOMOS България (чрез различни инициативи на своите членове).  Настоящата инициатива цели да систематизира и категоризира информацията за качествата на различни обекти по начините, които изисква българското законодателство в сферата на опазването на културното наследство.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub