Столична община удължава срока за набиране на членове на Комитета за подбор на проектни идеи за реализиране на Програма за София (ПИРО на СО 2027)

Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. е един от инструментите за реализиране на целите, които са поставени в плана за интегрирано развитие на

Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. е един от инструментите за реализиране на целите, които са поставени в плана за интегрирано развитие на Столична община – Програма за София

Комитетът за подбор ще участва в разглеждането, обсъждането и класирането на проектни идеи, които са  подадени за финансиране по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“.

В Комитета за подбор могат да вземат участие:

  • представители на граждански/неправителствени организации за общественополезна дейност (юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), работещи в областта на (i) недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализирани групи; (ii) околната среда и екологията; (iii) образованието, науката и културата; младежките инициативи; местното и регионалното развитие.
  • представители на бизнеса: микро-/малки предприятия и средни предприятия съгласно категоризацията по чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия, както и големи предприятия.
  • представител на организации на работодателите 
  • представител на Национално представителните организации на работниците 
  • представител на академичните 
  • представител на Регионалната колегия на Камарата на архитектите на територията на общината.
  • Представител на Регионалната колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране на територията на общината.
  • Представител на Областното представителство на Камарата на строителите в България на територията на общината.

Повече информация ще откриете в обявата и в инструкцията на МРРБ.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub