Изготвяне на подробни комуникационно-транспортни планове (ПКТП)

Бул. „Западна тангента“ и ул. „Индира Ганди“

ОП „Софияплан“ работи по детайлизиране на предвижданията за елементите на комуникационно-транспортната система (КТС) - схеми „Първостепенна улична мрежа“ и „масов градски релсов електротранспорт“ в Общия устройствен план на Столична община (ОУП на СО).

На 23.02.2024 г. в Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) към Столична община се проведе работна среща за предварително представяне и обсъждане на изготвени по възлагане от ОП „Софияплан“ 2 бр. подробни комуникационно-транспортни планове (ПКТП). Двете ПКТП обхващат отделни участъци от т.нар. трети градски ринг и са важни за развитието на трамвайната мрежа в гр. София при търсене на оптимално обвързване и интегриране в система с другите видове транспорт.

Предстои свикване на общински експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на разработките в по-широк експертен състав.

„ПКТП на първостепенни улици между ж.к. „Овча купел“ (бул. „Президент Линкълн“) и ж.к. „Люлин“ (бул. „Царица Йоанна“)“ обхваща трасето на нова комбинирана връзка по трасето на планирания т. нар. бул. „Западна тангента“.

Основни акценти в разработката са:

Тунелно преминаване под жп линия 5 (София – Владая – Перник)

В участъка между бул. „Президент Линкълн“ и ул. „Суходолска“ се предвижда тунелно преминаване. Това се налага поради наклона на терена, но също и поради необходимостта от безконфликтно пресичане на жп линията София – Перник.

Тунелът ще бъде плитко заложен и с дължина около 350 m. През него ще преминават единствено автомобилното и трамвайното движение, но ще има и сервизни тротоари.

За безопасното провеждане на пешеходното и велосипедното движение е предвиден отделен много по-къс подлез с рампи и асансьори в района на жп линията София – Перник при предвидената нова жп спирка „Суходолска“.

Трамвайни спирки ще бъдат разположени в двата края на тунела при кръстовищата на новата улица с бул. „Президент Линкълн“ и с ул. „Суходолска“, но жп спирката ще е на удобно пешеходно разстояние.

Пътен възел „Дертлиев - Ганди“

В ОУП на СО е планирано изграждането на пътен възел на кръстовището на бул. „Западна тангента“ и бъдещият Южен обход на Люлин (бул. „Д-р Петър Дертлиев“ - нов). В разработката на ПКТП се предлагат две решения за кръстовището, като и при двете на горно ниво е изведено трасето на Южния обход на Люлин (бул. „Д-р Петър Дертлиев “ - нов).

Основната разлика между двата варианта е решението за запазване или прекъсване на трасето на бул. „Д-р Петър Дертлиев“ – стар. Поради регулационни ограничения и вече реализираното застрояване, проектните решения имат интересни форми.

Вариант 1

Вариант 2

Пробив ул. „397-ма“

В ПКТП е разработен планираният в ОУП пробив между бул. „Джавахарлал Неру“ и бул. „Царица Йоанна“, продължение на ул. „Индира Ганди“ в северна посока. Двете съществуващи кръстовищата в двата края на участъка се трансформират от триклонни в четириклонни.

В този участък новото трамвайно трасе между жк „Овча купел“ и жк „Люлин“ прави връзка със съществуващото и в момента трасе на трамвайна линия № 8 „Люлин 5 – Съдебна палата“.

Изготвянето на ПКТП за бул. „Западна тангента“ и ул. „Индира Ганди“ е продължение на изследването на ОП „Софияплан“ за възможността за реализиране на пътна връзка между жк „Овча купел” (бул. „Монтевидео”) и жк „Люлин” (бул. „Д-р Петър Дертлиев”).

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub