УАСГ, Софияплан и „Зелена линия София” започнаха съвместна работа за създаване на студентски проекти за Зелен ринг София

Общинско предприятие „Софияплан” и фондация “Зелена линия София”  стартираха успешна колаборация с катедра Градоустройство, към Архитектурния факултет в УАСГ по проект Зелен ринг София.

От февруари до юни месец 2024 г. студенти от специалностите Урбанизъм и Архитектура, в рамките на предметите Интегрирано планиране и Ландшафтно планиране, работиха по задание от Софияплан за проект Зелен ринг София. Студентите изследваха три отсечки от трасето на ринга - “Гоце Делчев”, “Южен парк” и “Сухата река”. Те направиха проучвания на терен, картиране на мнението на хората за територията,  картиране на поведението на хората в кварталите, детайлни анализи за отсечките и изработиха концепции какво е възможно да се случи на територията на трите отсечки. Може да разгледате презентациите им тук:

Зелен ринг София е концепция за трансформирането на 30 км неизползвани територии в различни квартали и части на града и план за превръщането им в най-големия линеен парк. Рингът преминава по протежението на изоставени жп трасета, покрай реки, паркове, неизползвани производствени и инфраструктурни обекти и жилищни територии. Голяма част от тези терени в момента действат като естествен разделител между различни части на града.

Концепцията стартира от граждани (инициатори на проекта - фондация “Зелена линия София”) и е за граждани, като в последствие е припозната от общината като стратегически проект за града. 

Основа на концепцията е възможността за свързване на територии, повишаване на пешеходната и велосипедната достъпност между отделни жилищни квартали, стартиране на процеса по оживяване на стари производствени зони, преодоляването на големи инфраструктурни бариери, преодоляването на дисбаланса север-юг в София,  ревитализирането на  реките и превръщането им в част от всекидневието на жителите на София, както и активирането на общности в контактните територии на Ринга. 

Реализацията на Зеления ринг е дългосрочен процес. За да бъде реализиран по-лесно, проектът е разделен на 10 различни отсечки. Те са приоритизирани и е направен план за тяхното реализиране. Именно 3 от тези 10 отсечки разработваха студентите урбанисти и архитекти, в рамките на курсовите им проекти.

Разработките на студентите ще подпомогнат подготовката на заданията за последващите административни процедури за всяка една от отсечките.

Партньорството между Софияплан, СО и УАСГ ще продължи и през следващите години.  Целим  все по-често да  включваме млади колеги в разработването на стратегически важни концепции за града.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub