Анализ и прогнози за енергийното развитие на Столична община до 2050

Изследването представлява „Анализ и моделиране на енергопотреблението и енергоснабдяването в Столична община и разработване на сценарии за устойчиво енергийно развитие за периода 2020 – 2050 година“. Реализира се по инициатива на Софияплан в сътрудничество със Сдружение „Софийска енергийна агенция – Софена“ във връзка с мониторинга на изпълнение и подготовката за актуализацията на Общия устройствен план.

Разработката представя подробна пространствена картина на съществуващата енергийна система в Столична община. В рамките на проекта са подготвени карти с топлинното и студово натоварване на енергийната мрежа към 2020 г., както и прогнози и сценарии за развитието ѝ до 2050 година. Крайният резултат е специфична база данни в ГИС среда за нуждите на мониторинга и планирането на енергийната инфраструктура.

Изследването ще подпомогне политиките на Столична община за по-широко и адекватно на възможностите навлизане на съвременните технологии в областта на енергетиката и усвояването на местния ресурс от възобновяеми енергийни източници. Проучването предлага основа за създаването на устойчив модел за развитието на енергийната инфраструктура за производство и потребление на енергия. Целта е да се постигне по-балансирано оползотворяване на конвенционални и възобновяеми енергийни ресурси на основата на съвременни енергийни и иновативни технологии.

Столична община

ОП „Софияплан“
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub