Проучване на транспортното обслужване на НПЗ “Кремиковци”

Територията на бившия металургичен комбинат (МК) Кремиковци е най-голямата компактна бивша индустриална зона в Столична община, която в момента не функционира и към която периодично се проявява инвестиционен интерес. През 2019 г. немският автомобилен производител Фолксваген избра Кремиковци за един от потенциалните кандидати за разполагане на нов автомобилен завод. Този случай предизвика интерес към обновяването на територията и изследването на нейния потенциал. През 2020 г. Направление “Архитектура и градоустройство” възложи на Софияплан да проучи възможностите за транспортно обслужване на Кремиковци с масов транспорт.

Територията на бившия металургичен комбинат Кремиковци се намира североизточно от София. Наличието на компактен терен от 10 000 дка в близост до столичен град с добре осигурена транспортна и техническа инфраструктура е уникално за територията на България (а вероятно и на Балканите). Зоната има непосредствена връзка с европейските коридори за жп и автомобилен транспорт, с летище София, а също и с масовия обществен транспорт. Най-пряката връзка с града е по ул.” Челопешко шосе”, което свързва територията на комбината с бул. “Ботевградско шосе”, заобикаляйки Ботунец и Челопечене. Общия устройствен план (ОУП) определя НПЗ “Кремиковци” като зона за индустриално производство, но далекоперспективното отреждане е за смесена многофункционална зона.

Изследването на Софияплан разглежда различни сценарии за потенциалната транспортната натовареност на територията в бъдеще и на базата на това предлага възможни решения. В обхвата на проучването са включени и населените места в близост до бившата индустриална зона, които биха били засегнати от евентуалното й развитие. За целта са използвани икономически анализи, които разглеждат тенденциите и прогнозите за развитието на промишлеността в Столична община. 

При определянето на транспортната натовареност са взети предвид две групи пътуващи - живущи, които биха пътували извън обхвата, най-често до София, и работещи, които биха идвали на работа в Кремиковци. Броят на живущите (17 392) е определен въз основа на Демографската прогноза за Столична община, изготвена по възлагане на Софияплан през 2017 година. Броят на работещите е изчислен на базата на поемния капацитет на територията според Общия устройствен план, както и на базата на икономически прогнози. За работещи в общественото обслужване е приета нормата от 40 кв.м. необходима площ на служител, а за работещи в индустрията – 100 кв.м. на служител. 

Анализът показва, че следвайки предвижданията на ОУП през 2030 г. територията на НПЗ “Кремиковци” и съседните населени места могат да поемат 97 807 работещи в общественото обслужване и 121 176 в индустрията или общо 218 982 души. Тези стойности са изключително високи и определеният според ОУП пълен капацитет не е реалистичен за постигане. Екипът на Софияплан, работил по изследването смята, че има по-голяма вероятност за изпълнение на 5% от изчисления максимален капацитет. Това означава 4 890 работещи в общественото обслужване и 6 059 в индустрията или общо 10 949 работещи.

За сценария с хоризонт 2040 г. са направени аналогични изчисления, които показват максимален капацитет от 385 185 работещи, а с 5% прогноза на изпълнение - 19 259 работещи.

Анализът разглежда четири варианта на обслужване на територията с масов градски транспорт.

Първи вариант - организиране на кръгова градска железница с възможен интервал на обслужване между 15-60 мин. в зависимост от броя обслужващи композиции. Транспортното обслужване се осъществява чрез общински железопътен превоз между Централна гара и жп гара Ботунец.

Втори вариант - изграждане на продължение на метролиния I от летище София до Кремиковци. Допуска се, че експлоатационната скорост в тази отсечка е сходна на средната скорост на метрополитена (≈35 км/ч).

Трети вариант - създаване на релсово трасе за скоростен трамвай или скоростно автобусно трасе (BRT) по Челопешко шосе. Необходима е допълнителна инвестиция в реализирането на скоростните трамвайни радиали по бул. “Цар Борис III” и бул. “Ботевградско шосе”, както и заложената в ОУП връзка между тях в центъра.

Четвърти вариант - създаване на наземна връзка по Челопешко шосе без скоростен трамвай. Това е вариация на третия вариант, при която не се изисква инвестиция в скоростен трамвай и няма връзка през центъра с трамвая по бул. “Цар Борис III”.

Развитието на индустриалната зона и разкриването на нови работни места ще се случва постепенно. Поради това на този етап липсва необходимост от директната инвестиция в релсов транспорт. Екипът на Софияплан препоръчва за транспортното обслужване на потенциални инвестиционни намерения в зоната на НПЗ „Кремиковци“ да бъде изградено скоростно автобусно трасе (BRT), което при необходимост да се надгради в скоростен трамвай.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub