Стъпка 02: Тематични анализи

За целите на подготовка на заданието за актуализация на ОУП, екипът на Софияплан разработва серия от задълбочени анализи по ключови за устройственото планиране на града теми съвместно с водещи външни експерти. Целта е да се предложат нови по-ефективни нормативни, фискални и пазарно-ориентирани инструменти в прилагането на устройствените планове, които да бъдат детайлно обсъдени с професионалната общност и гражданското общество и да залегнат като принципи в предстоящата актуализация на Плана на София. 

Създадените и разгледани през 2022 анализи включват:

Изчерпателен Опорно-сравнителен план по системи

Изчерпателен Опорно-сравнителен план по системи, който показва планираните с ОУП 2009 и реализираните към момента промени на територията на Столична община. Сравнителните анализи разглеждат следните системи: 

 • Геология и минерални води
 • Система Обитаване
 • Система Труд
 • Комунално стопанство
 • Отдих и зелен система
 • Велосипедна мрежа
 • Недвижими културни ценности
 • Центрова система
 • Образование
 • Здравеопазване
 • Комуникацикационно-транспортна система
 • Инженерни мрежи - Водоснабдяване и канализация
 • Инженерни мрежи  - Електро-енергийно развитие
 • Инженерни мрежи - Топлофикация
 • Инженерни мрежи - Възобновяеми енергийни източници

Фискални и пазарно-ориентирани инструменти и насоки за развитие на нормативната уредба

Фискални и пазарно-ориентирани инструменти и насоки за развитие на нормативната уредба — анализ на проф. д-р арх. Александър Слаев.

Екипът на Софияплан работи по консолидиране, структуриране и представяне на събраните предложения за нови инструменти за прилагане на ОУП, които включват финансови механизми, и мерки, свързани с правата на строеж и управлението на земя и поземлени ресурси. 

Екипът на Институт по пазарна икономика подготви анализ за предизвикателствата и възможните законодателни промени, който предлага нови приходоизточници и инструменти за финансиране.

През 2023 предстоят поредица от експертни и публични представяния и обсъждания на изготвените предложения, за които можете да следите информация в каналите на Софияплан в социалните мрежи, и на страницата тук. 

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub