Високи сгради и визуални коридори

Анализът разглежда разпределението на високите сгради (съществуващи и проектни) в урбанизираната територия на София, тяхната етажност и функционално предназначение. За високи сгради са приети тези, попадащи в интервала 15-32 етажа. Те често са фокус на дискусии и дебати поради редица фактори: съхранение на важни визуални коридори, инфраструктура, облик на града, генератор на трафик и пр.

Проучването дава ясна картина за съществуващите високи сгради в София и стабилна основа за последващи анализи в тази сфера:

  • тенденции и периоди в изграждането на високи сгради в града;
  • важни визуални коридори в градската среда, които трябва да бъдат защитени;
  • натоварване на съществуващата наземна и подземна инфраструктура и обвързване с планираната такава и др.

Анализът показва, че районите с най-голям абсолютен брой високи сгради в София са ‘’Младост’’, ‘’Красно село’’, ‘’Възраждане’’ и ‘’Люлин’’. Най-малко високи сгради има в ‘’Средец’’, ‘’ Оборище’’, ‘’Подуяне’’, ‘’Витоша’’ и ‘’Овча Купел’’. Общият брой съществуващи и проектни високи сгради в Столична община към месец декември 2018 година е 434 броя, което е 0.16% от всички сгради в града.

Проучването е извършено от екипа на Софияплан, като данните за изпълнението на задачата са актуални към месец декември 2018.

Анализът е надграден и с още едно проучване "Визуални коридори към Витоша" - първи етап, изготвено от арх. Евгений Ширинян. Целта му е да тества технологични метод за определяне на визуалните коридори в града, които запазват гледката към Витоша. Изследването поставя основата и развива методологията за последващите по-мащабни и задълбочени проучвания на визуалните коридори, взаимодействия и точки на интерес в столицата.

Резултатите от двата анализа са първите стъпки към по-детайлни изследвания на зоните, подходящи за изграждането на високи сгради, които не възпрепятстват и натоварват нормалното функциониране на града, а дори са катализатор за неговото развитие и благосъстояние.

Столична община

ОП „Софияплан“
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността

Изработка на уебсайт от WeboHub