Визуални коридори

София се развива динамично през последните години, което неизбежно променя нейния силует. Строителството на нови високи сгради поставя сериозни предизвикателства пред опазването на ценните гледки и перспективи в града. Анализът “Визуални коридори” предлага създаването на инструмент за защита на важните гледки, както в самия град, така и от София към околните планини и най-вече към Витоша. За целта се използват съвременни технологии в сферата на пространствения анализ, които позволяват да бъдат оформени триизмерни призми, определящи точните параметри и граници на визуалните коридори. Идеята е инструментът да стане част от новия Общ устройствен план на Столична община.

Изследването е подготвено в сътрудничество между екипа на Софияплан и арх. Евгений Ширинян, преподавател в Московския архитектурен институт. Проучването стъпва върху предхождащ анализ на тема “Високи сгради”, изготвен през 2019 година. Разработката  преминава през различни етапи, като в процеса на работа е анализиран чуждият опит при опазването на ценните гледки.  

Процесът стартира с пилотен проект, който цели да тества технологичните и методологически подходи за определяне на визуални коридори. За целта първоначално експертите изследват гледките от града към Витоша. Проучването включва анализ на силуета на планината, който е разделен на характерни върхове и склонове. Определени са основните зони на теоретична видимост на планинските контури от града: значими транспортни и пешеходни връзки; инфраструктурни обекти; публични пространства; градски паркове и градини. Ключова, например е оста Лъвoв мocт - бул. "Mapия Лyизa" – пл. "Cв. Heдeля" – бул. “Bитoшa”. Пилотният анализ поставя основата за последващите по-мащабни и задълбочени проучвания на визуалните коридори в града.

Върхове, видими от центъра на София

На базата на изводите от пилотния анализ стартира изследване на ценните визуални коридори в самия град. За целта са проучени разнообразни информационни източници: исторически сведения, градоустройствени планове, туристически маршрути, както и обществените нагласи спрямо разнообразни пространства и обекти, формиращи градския силует. В резултат на това е създаден списък със значителен брой ценни обекти, които са разделени в три категории:  

  • Градоустройствени оси - значими транспортни и/или пешеходни коридори, откъдето са видими обекти на градски силует.   
  • Обекти на недвижимо културно наследство - сгради и паметници със статут на недвижима културна ценност, които са ценни градски ориентири.   
  • Емблематични сгради в града - сгради и паметници, които не са идентифицирани като културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство, но са важни за града от визуален аспект. Повечето от тях са строени след 1944-та година. 

Създаден е инструмент (матрица) за оценка на обектите, която се формира от сбора на два индикатора - визуална и социокултурна значимост. Можете да разгледате матрицата ТУК.

На базата на изводите от матрицата е определен приоритетен списък с обекти, които имат най-голям потенциал за изграждане на визуални коридори. Това са храм-паметник „Св. Александър Невски“, църквата „Св. Неделя“, джамията „Баня Баши“, Министерство на земеделието, сградата на ДЗИ (Чиновническо осигурително дружество) и бившият Партиен дом. 

Предстои втората част от анализа да бъде надградена с по-детайлни проучвания на зоните на теоретична видимост на избраните обекти, както и да бъдат изградени финални триизмерни визуални коридори. Получените данни ще бъдат обобщени и визуализирани в карта на визуалните коридори в Столична община.

Визуални коридори - втори етап 

Вторият етап ще развие в детайл пилотния анализ, с който стартира работата по проекта. Той предвижда задълбочено проучване и селектиране на основните градски пространства, от които се откриват ценни гледки към околните планини и най-вече към Витоша. Целта е да бъдат създадени 3D визyaлни ĸopидopи зa oгpaничaвaнe нa виcoчинaтa нa cгpaдитe във важните направления на възприятие към планините. 

Анализът “Визуални коридори” цели да подпомогне процесите на регулиране на строителната активност и на създаване на качествена градска среда в Столична община. Важно е да се намери баланс между развитието на града и запазването на ценните исторически и природни гледки, които са част от идентичността на София. 

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub