Приеха годишeн отчет и програма за 2021 на Софияплан

В края на 2020 г. екипът на Софияплан представя годишен отчет за дейността на предприятието, както и програма за предстоящата 2021 година. На 23 ноември двата документа бяха приети от борд, в който участват Кмета и заместник-кметове на Столична община. Бордът е създаден при трансформацията на предприятието от „Софпроект – ОГП” в Софияплан, за да подпомага неговата дейност. Повече подробности за промяната можете да откриете тук  

2020 г. е четвъртата поредна година, в която се съставя годишен отчет на Софияплан (доскоро Софпроект-ОГП). Отчетът обобщава основните дейности на общинското предприятие през изминалата година, финансовият ресурс, въвлечените външни експерти по различните задачи и капацитетът на екипа. Основни проекти в този период са: Подготовка на актуализацията на Общия устройствен план, Програма за София, Наредба за градската среда, Анализ и прогнози за енергийното развитие на Столична община до 2050, Централната минерална баня, Манастирски ливади –Изток, Манастирски ливади-Запад, Визуални коридори, Зеленият ринг. Подробна информация за дейностите на екипа може да бъде намерена тук 

2021-ва ще е първата година, в която Софияплан ще оперира като звеното, отговорно за създаването или координацията на всички общински стратегии и планове. Това е немалко предизвикателство, предвид разнообразната материя, с която се занимават тези документи. Установеният от Столичния общински съвет подход обаче е единственият начин, за да се постигне пълно и подробно съгласуване между общинските стратегии и планове, както и между тях и Визия за София”, коментира Любо Георгиев, директор на Софияплан. 

Ключови проекти в Програмата на дейностите на Софияплан за 2021 г. са приключването и процедирането на Програма за София (Планът за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027), както и завършването на предложение за задание за изменението на Плана на София (Общият устройствен план на Столичната община). 

Предвижда се мониторинг и актуализация на общински секторни планове и стратегии, сред които съставяне на задание за Подробен устройствен план (ПУП) на Природен парк (ПП) „Витоша“, актуализация на Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта, Програма за управление на отпадъците и Стратегия „София играе“. Софияплан ще работи също така по съставянето на Транспортен модел на Столична община. 

През следващата година предстои да бъдат приключени и дейностите по проекти, стартирани през 2020 година: Com.Unity.Lab; Зеленият ринг; Екосистемни услуги; анализите на кварталите Витоша-ВЕЦ Симеоново, Кръстова вада, Младост 2, Редута и други. Повече подробности за проектите на Софияплан вижте тук

Всички отчети на общинското предприятие можете да откриете тук

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub