За Софияплан

Софияплан e общинско предприятие, което отговаря за пространственото и стратегическо планиране на Столичната община. Разполагаме с мултидисциплинарен екип от близо 30 специалиста, който работи в активен диалог с различни заинтересовани страни, събира и анализира данни за различните аспекти на градската среда и развитието на общината, и прави предложения за политики към Столичен общински съвет, кмета, районните кметове и заместник-кметовете на Столична община. Софияплан е наследник на ОП Софпроект - ОГП, създадено през 1997 г. Софпроект става Софияплан с решение на Столичен общински съвет от 10 септември 2020 г.

Ключови проекти на Софияплан са Визия за София (дългосрочна стратегия за развитие на Столична община до 2050), Планът на София (действащия Общ устройствен план и предстоящото му изменение) и Програма за София (Интегрирания план за развитие на общината 2021-2027). Предприятието разработва още планове, стратегии и политики за устойчивото развитие на Столична община. Разгледайте проектите ни тук.

Водещи принципи в работата на Софияплан са осигуряването на максимална прозрачност в решенията за планирането на общината и възможности за участие на гражданите и експертите в информиран разговор за бъдещето на града. За тези цели си сътрудничим с различни общински структури, университети и изследователи, браншови, неправителствени и търговски организации. Вижте списък с партньорите ни тук.

В Софияплан функционира и стажантска програма — свържете се с нас при интерес.

Защо правим промяната?

"Целта на Софияплан е да се получи координация в осмислянето на средата и в създаването на плановете за нейната промяна."

— Любо Георгиев, директор на Софияплан

"Задачата на екипа, който ще координира процеса по изготвяне на стратегиите за управление, е да имаме обща стратегическа визия под шапката на Визия за София."

— Здравко Здравков, главен архитект на Столична община

Нашата нова идентичност

Представяме ви новата визуална идентичност на Софияплан, разработена от агенция Imp-Act. Тя използва стилизирани елементи от герба на София и шрифта, създаден за нуждите на столицата — Sofia Sans. Идентичността борави с 8 цвята, които маркират основните теми в работата на Софияплан и използва динамичен визуален език, адаптиращ се към всяко от полетата на дейност.

“Целта, която следвахме в работата по новия бранд на Софияплан, беше да улесним навигацията сред комплексните и мултидисциплинарни теми, с които екипът работи, и да ги направим по-достъпни и интересни и за по-широката аудитория."

— агенция Imp-Act

Основни проекти

Визия за София

Визия за София е инициатива на Столична община за създаването на споделена и дългосрочна стратегия за развитието на столицата и крайградските територии до 2050 г. Стартегията е създадена на базата на десетки изследвания и анализи на моментното състояние на София и с участието на над 10 000 организации, бизнеси и граждани. Тя включва конкретни стъпки, мерки и цели за бъдещото устойчиво развитие на града.

Цел: да координира усилия на гражданите, бизнеса, науката, неправителствените организации и администрацията за дългосрочното развитие на общината.

Запознайте се с Визия за София тук.

Планът на София

Планът на София или общият устройствен план е най-важният документ за пространствено развитие на Столична община. Процесът по обновяването му започва с изработването на Визия за София, която да определи целите за бъдещо развитие на града. Следващият стратегически проект на Софияплан е изменението на Планът на София, за да бъде той съвременен и реалистичен.

Цел: да позволява активно, навременно и устойчиво управление на територията, за да подпомага изпълнението на стратегическите цели за развитие на общината.

Следете и участвайте в създаването на Планът на София тук.

Програма за София

Програма за София е планът за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021-2027. Стратегическият документ определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано развитие на града. Това става на базата на подробен анализ на актуалните проблеми и потенциали на общината и връзките й с околните селища. Програмата ще определи приоритетни зони за въздействие и конкретни ключови проекти, които ще се реализират през следващия програмен период на ЕС.

Цел: да бъдат избрани и приоритизирани най-аргументираните, необходими и реализуеми проекти за развитие на общината.

Следете и участвайте в създаването на Програма за София тук.


Запознайте се с още проекти за стратегическо и пространствено планиране на Столична община тук.

Запишете се за нашия бюлетин

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub