Софияплан представи ключови планове и стратегии за развитието на града

13.11.2020, гр. София - Екипът на Софияплан представи ключови проекти за  стратегическо и пространствено планиране на града. Това стана по време на ежегодния Ден на отворените врати, който тази година се проведе изцяло онлайн във Facebook Live формат на 12 ноември. Събитието събра аудитория от близо 250 души, като имаше възможност за въпроси и отговори. Видео записи от трите панела можете да откриете във Facebook страницата на Софияплан.  

Любо Георгиев, директор на Софияплан и Станимира Николова, урбанист представиха Програма за София – новият план  за интегрирано развитие на Столична община, който ще насочва програмно финансиране от Европейския съюз за периода 2021-2027. В рамките на Програмата ще бъдат определени зоните в града, които имат най-голяма нужда от намеса и списък с конкретни ключови проекти, които ще се реализират в тези зони. „В момента завършваме аналитичната част на Програмата, на базата на която ще определим кварталите с най-големи дефицити. След това предстоят срещи с граждани, активисти, администрация и предприемачи в тези зони, за да определим кои са най-необходимите проекти. Критериите, които ще използваме ще се базират на целите, зададени от Визия за София. Очакваме подготовката на Програмата да приключи през март 2021 година“, обясни Любо Георгиев. Повече за структурата и етапите в процеса по създаване на Програма за София вижте тук 

Емил Христов, урбанист Софияплан и Евгений Ширинян, преподавател в Московския архитектурен институт представиха анализа Визуални коридори, който цели да създаде инструмент за защита на ценните гледки към градски забележителности и Витоша. В рамките на комплексния анализ са определени около 100 обекта, които са визуално и социокултурно значими. Шест от тях - катедрала „Св. Александър Невски“, храм „Св.Неделя“, Баня Баши, Министерство на земеделието, сградата на ДЗИ (Чиновническо осигурително дружество) и бившият Партиен дом - са предложени за включване в приоритетен списък за изграждането на визуални коридори към тях. Списъкът може да бъде допълван и разширяван във времето с панорамни гледки, както и нови обекти, които са важни ориентири в градската среда и следва да бъдат защитени от визуална намеса. Вижте презентацията тук 

Жоржета Рафаилова, архитект Софияплан представи анализ и прогнози за Енергийно развитие на Столична община в периода 2020 – 2050 година. В края на този период се очаква спад в използването на централизирана топлоенергия за отопление и гореща вода, както и увеличаване на потреблението на възобновяема енергия от слънчеви панели, аеротермални и геотермални източници. Затова ще допринесат мерките за подобряване на енергийната ефективност в сградите и предприятията, използващи енергия от конвенционалните източници. Предстои публикуването на интерактивна карта на енергийните паспорти на кварталите в София. Всеки паспорт ще съдържа прогноза за енергопотреблението по видове на енергоизточниците, по количества и по дял на мерките за спестяване. Това ще помогне на Столична община да индивидуализира мерките за енергийно развитие в различните столични райони. Вижте презентацията тук 

Александър Петров, ландшафтен архитект Софияплан представи анализа Достъп до зелени пространства. Изследването цели да определи каква е достъпността на жителите на София до паркове и градски градини. Анализиран е пешеходният достъп от входовете на обекти на зелената система до жилищни сгради в обхват от 300 метра. Резултатите от проучването ще бъдат представени в интерактивна карта, която да послужи на Столична община при планирането и приоритизацията в реализирането на нови обекти на зелената система. Вижте презентацията тук 

Концепцията за Парк Манастирски ливади - изток представиха Александър Петров, ландшафтен архитект Софияплан и Стоян Начев, Viridis Landscape ArchitectsРазработката предлага регенерация на крайречното пространство в квартала и превръщането му във вътрешноквартален парк. Вижте презентацията тук 

Миглена Герасимова, урбанист и социолог разказа за един от най-новите проекти на Софияплан - Картата на местата за култура, изработена съвместно с Дирекция "Култура" на СО, InFormal и културолога Нели Стоева. На този етап картата показва само откритите пространства за култура. Това са около 100 обекта, сред които сцени, стадиони, площади, паркове, градинки и други. Вторият етап от изпълнението на проекта предвижда картата да бъде допълнена и надградена с информация за закритите места за култура в рамките на Столична община. Вижте презентацията тук 

Предстои пускането на Онлайн платформа за оценка на пешеходната мрежа, съобщи Калоян Карамитов, урбанист СофияпланПлатформата ще събира данни за качеството на градската среда, в частност пешеходната мрежа като тротоари, алеи, преки пътеки, подлези, надлези и пресичания. Това ще помогне за по-лесното идентифициране на местата, които имат нужда от обновяване и подобряване на средата. Вижте презентацията тук 

Любо Георгиев представи процеса на трансформация на ОП „Софпроект-ОГП“ в Софияплан, който приключи наскоро. Повече за промяната вижте тук. Ива Белокапова, координатор данни и Силвина Фурнаджиева, управление на проекти разказаха за технологичните и иновативни методи, които екипът на Софияплан прилага в работата си.  Вижте презентациите тук и тук

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub